O giełdzie kilka słów, czyli ‘B’ i ‘C’ w słowniku

Słownik wiedzy giełdowej zbierać powinien najważniejsze elementy, które rządzą giełdą i pomagać w rozeznaniu w niej. To właśnie dlatego postanowiliśmy zebrać kilka terminów na litery ‘C’ oraz ‘B’, aby nawet laik mógł co nieco zrozumieć z tej formy inwestowania.

Benchmark

Efektywność zarządzania portfelem inwestycyjnym jest mierzalna, dlatego potrzebny jest specjalny wskaźnik. Tym właśnie jest benchmark, który wskazuje jako punkt odniesienia, jakość wyżej wymienionego zarządzania.
Bon skarbowy
Jest to krótkoterminowy papier inwestycyjny, który jest, jak sama nazwa wskazuje, emitowany przez Skarb Państwa na okres do roku.

Bessa
Długotrwały okres słabej koniunktury giełdowej. W tym czasie ceny spadają, akcje tracą, a inwestorzy licząc straty.

Cena emisyjna

Prosta i łatwo wyliczalna cena, po jakiej dany papier wartościowy jest oferowany inwestorom. Jest ważna pod kątem powodzenia emisji akcji, ale także istotna dla inwestora, który musi przekalkulować bilans zysków i strat.

Cena rynkowa

To z kolei cena, po jakiej sprzedaje się dany instrument finansowy na rynku wtórnym. Jest to kwota jaką możemy de facto uzyskać za wcześniej zakupione po cenie emisyjnej akcje lub inne instrumenty finansowe.

Członek giełdy

Wbrew pozorom nie chodzi o pojedynczego gracza giełdowego, ale o dom maklerski, który zostaje dopuszczony do uczestnictwa w rynku, a zatem ma prawo zawierać umowy
w imieniu swoich klientów.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

na górę