Kilka słów o strefie Euro – początki

Choć Polska usilnie broni się przed wstąpieniem w szeregi strefy Euro, to tak naprawdę przyjmując traktat aneksyjny i przystępując do Unii w 2004 roku zobowiązała się to zrobić. Jak powstawała wyżej wymieniona strefa i kto był inicjatorem jej powstania?

Geneza pomysłu

Pomysł stworzenia pierwszej wspólnej unii pieniężnej nie jest bynajmniej rzeczą nową. Podobne umowy były już tworzone i w średniowieczu, i w epokach późniejszych, zwłaszcza po epoce wielkich odkryć geograficznych. Wybuch wojny z 1939 roku sprawił, że zaraz po jej zakończeniu Europa znalazła się w miejscu, w którym już nigdy nie miała ochoty stawać. Dlatego w latach pięćdziesiątych zaczęto zastanawiać się nad zorganizowaniem wspólnej aktywności polegającej na prowadzeniu jednej polityki pieniężnej dla członków wspólnot.

Lata 1950 – 1970

Zaraz po wojnie świat zaczął odbudowywać się z gruzów, w związku z czym lata pięćdziesiąte i poniekąd sześćdziesiąte były okresem stabilizacji walut europejskich. Dopiero od połowy siódmej dekady rozpoczęły się problem, na które już w dekadzie następnej chciano odpowiadać. Tak oto w początkach lat siedemdziesiątych narodził się pomysł ujednolicenia polityki monetarnej krajów należących do jednej wspólnoty.

Przyczyn powstania strefy Euro należałoby doszukiwać się z jednej strony
w powojennej chęci jednoczenia się i zapobiegania kolejnym tego typu konfliktom w przyszłości, a z drugiej strony w odpowiedzi na coraz większy kryzys ekonomiczny na Starym Kontynencie z drugiej połowy lat sześćdziesiątych.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

na górę